Slider

O Nas

Inspiracją Klubu Higienistek było motto Światowej Federacji Dentystycznej, które brzmi „ Działaj lokalnie, myśl globalnie”. W oparciu o to hasło, założeniem naszego stowarzyszenia jest działanie w każdym regionie Polski najbardziej zaangażowanych higienistek stomatologicznych na rzecz klubowiczek w danym województwie.  Pozwala, to poruszyć najbardziej istotne kwestie na danym terenie, a cykliczne ogólnopolskie spotkania dają możliwość wspólnego poszukania rozwiązań dla naszej grupy zawodowej.

Założeniem Klubu Higienistek było wymiana doświadczeń. Rekomendowane miesiące spotkań przypadają na kwiecień i wrzesień, gdzie każda klubowiczka ma możliwość skorzystania bezpłatnie z Panelu Edukacja będącego częścią szkoleniową. W drugim Panelu Doświadczenie, członkinie dzielą się swoimi przypadkami, obserwacjami oraz wszelako pojętą pasją do wykonywanego zawodu. Każda przystępująca do stowarzyszenia higienistka stomatologiczna ma prawo do udziału we wszystkich spotkań organizowanych w całej Polsce.

Innowacyjnych rozwiązań rozwoju naszego zawodu szukamy także poza granicami kraju. Posiadając Ambasadorki w wielu krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, staramy się o poszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji higienistek dentystycznych oraz organizujemy sesje wyjazdowe, aby poznać ich miejsce i standardy pracy. Taka wymiana doświadczeń ma być bodźcem w postrzeganiu zawodu higienistki oraz poszerzeniu jej kompetencji w aspekcie prawnym. To także dobra propozycja dla osób rozważających podjęcie pracy w zawodzie higienistki stomatologicznej poza granicami kraju.

Do działań Klubu Higienistek należy propagowanie i pomoc w realizacji każdego pomysłu nastawionego na rozwój naszego zawodu i profilaktyki stomatologicznej. Cenimy autorskie pomysły, a przede wszystkim chcemy promować lokalne inicjatywy i przedstawiać ich twórców.

Zapewniamy indywidualne podejście i chęć pomocy w realizacji nawet najbardziej zwariowanych koncepcji przedstawionych przez klubowiczki. Klub Higienistek jest miejscem otwartym na różne formy przekazu.

Aby stworzyć lepsze standardy pracy jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz policealnymi szkołami medycznymi kształcącymi na kierunku dyplomowana higienistka stomatologiczna i Uniwersytetami Medycznymi wspierającymi zawód licencjonowanej higienistki dentystycznej.

Działaniem Klubu Higienistek jest także budowanie świadomości zawodu higienistki stomatologicznej wśród społeczeństwa. Poprzez organizowane happeningów oraz udział w programach promocji edukacji zdrowotnej ze szczególnym naciskiem na profilaktykę higieny jamy ustnej docieramy do swoich pacjentów.

Nawiązując do naszego hasła „Niech połączy Nas dialog i pasja” jesteśmy za połączeniem sił w walce o rozwój naszego zawodu ze stowarzyszeniami, które od lat wspierają personel medyczny w zakresie holistycznego podejścia do pacjenta.

KLUB HIGIENISTEK

Numer konta: 19 1140 2004 0000 3602 7815 1883

Numer KRS: 0000753361

Numer NIP: 7162824284

Numer REGON: 381583130

KH