Slider

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

  1. Stowarzyszenie „Klub Higienistek”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Puławy.

§3

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  3. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

PEŁEN STATUT KLUBU HIGIENISTEK DO POBRANIA KLIKAJĄC TUTAJ

KLUB HIGIENISTEK

Numer konta: 19 1140 2004 0000 3602 7815 1883

Numer KRS: 0000753361

Numer NIP: 7162824284

Numer REGON: 381583130

KH